Pen­si­unea Mio­val — Pen­si­une Cluj

Pen­si­unea Mio­val este o afacere de fam­i­lie, iar atmos­fera pla­cuta si con­viviala de la noi, cu sin­gu­ranta va va convinge sa reveniti.

Exis­tam din 2005 datorita flex­i­bil­i­tatii de care dam dovada, de-aceea feed-back-urile dum­neav­oas­tra sunt bin­evenite si con­tribuie con­stant la imbunatirea ser­vici­ilor noas­tre. Avand expe­ri­enta de peste 5 ani in acest dome­niu, stim sa venim in intamp­inarea nevoilor dvs., stim sa ascul­tam si nu in ultimul rand, sa-nvatam de la dvs.

Din dor­inta de a fi mai cat mai aproape de cli­en­tii nos­tri,  oferim ser­vicii de cazare in Cluj Napoca in camere de 2 si 3 stele in func­tie de prefer­in­tele fiecaruia. Pe langa acesta, va punem la dis­poz­i­tie alte facil­i­tati de care sa va bucu­rati cand ne viz­itati pen­si­unea, oferindu-va ser­vicii sim­ple, dar utile de care sa ben­e­fi­ciati cu mare placere.

Pen­si­unea este sit­u­ata intr-o zona fru­moasa a ora­su­lui Cluj Napoca, in apropierea Garii si Auto­g­a­rii Cluj, la 5 min de Gara Cluj si 4 min de Auto­g­ara cu masina (12–15 min de Gara sau 8–10 min Auto­G­ara de mers pe jos), fiind local­izata pe strada Par­ti­zanilor nr. 33 care este para­lela cu dru­mul de iesire din Cluj spre Zalau si cu Scoala de Poli­tie din Cluj Napoca.

Pen­si­unea Mio­val ofera “cazare pen­tru toate buzunarele ” – cazare ieftina si acce­si­bila in Cluj Napoca.

Aflati mai multe despre noi nav­i­gand in site.

Va astep­tam cu placere !


Cazare ClujPen­si­une ClujCazare Ieftina Cluj Poze Camere Obiec­tive Tur­is­ticeSer­vicii Cazare

A.N.P.C.

 • Pensiunea Mioval

  Str. PARTIZANILOR Nr. 33
  Cluj Napoca, Roma­nia
  (+4) 0264 435858
  (+4) 0742 706077
  (+4) 0726 147593
  pensiunea_mioval@yahoo.com
  www.PensiuneaMioval.ro

  Obiec­tive Tur­is­tice Cluj Restau­rante Cluj